Lunddraba

Draba muralis L.

Mur-rublom Mur-Draba Vallikynsimö Wall Whitlowgrass Mauer-Felsenblümchen

Lunddraba Beskrivning. Lunddraba är en ettårig ört med en basal bladrosett och mångbladig stjälk, som är något grenig, stjärnhårig och kan bli ett par decimeter hög. Bladen är korta och breda, grovt sågade, oskaftade och stjärnhåriga på båda sidorna. Lunddraba blommar i maj-juni, blommorna är ganska små med vita kronblad. Fruktskidorna är elliptiska, trubbiga och ungefär lika långa som sitt skaft.
Lunddraba är, tillsammans med sanddraba (D. nemorosa), den enda ettåriga arten i släktet. Sanddraba skiljs genom att den har gula blommor och fruktskaft som är längre än skidorna. Andra ettåriga arter i familjen som kan förekomma tillsammans med lunddraba är till exempel backtrav (Arabidopsis thaliana), den senare skiljs genom långsmala skidor som är flera gånger längre än breda.

Lunddraba Utbredning. Lunddraba är ganska ovanlig och förekommer huvudsakligen i Östersjölandskapen. Den växer på torra, gärna kalkrika marker, till exempel i skogsbryn och på torrbackar, berghällar och murar. Första fynduppgift är från Ternö i Blekinge och publicerades av Fuiren år 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet muralis kommer av latinets murus (mur) och betyder 'växer på murar'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabmur.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg