Lappdraba

Draba lactea Adams.

Vetenskapliga synonym: D. fladnizensis Wulfen ssp. lapponica (DC.) Ahlfv., D. fladnizensis Wulfen ssp. lactea (Adams) A. Blytt, D. lapponica DC., D. wahlenbergii Hartm.

Lapprublom Lappmarks-Draba Lapinkynsimö

Beskrivning. Lappdraba är en lågväxt, flerårig ört som bara blir upp till en decimeter hög. Stjälken är vanligen bladlös och kal, men kan ibland ha stjärnhår nedtill. Bladen sitter i en basal rosett och är spetsiga och har vanligen stjärnhår mot spetsen och på bladundersidan, bladkanten har enkla, ogrenade hår. Lappdraba blommar i juli, blommorna är små och har vita kronblad. Fruktskidorna är omkring en halv centimeter långa, kala och spetsiga.
Lappdraba liknar mest alpdraba (D. fladnizensis), men den senare avviker genom att helt sakna stjärnhår på bladen.

Utbredning. Lappdraba förekommer mindre allmänt i fjälltrakterna, från Pite Lappmark till Torne Lappmark. Den växer på fuktig kalkrik mark, till exempel på klipphyllor och i rasbranter. Första fynduppgift är från Lule Lappmark och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lactea kommer av latinets lacteus (mjölkvit) och syftar på blommornas färg.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drablac.html
Senaste uppdatering: 8 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg