Grådraba

Draba incana L.

Lodnerublom Hvidgrå Draba Harmaakynsimö Grávorblóm Hoary Whitlowgrass

Grådraba Beskrivning. Grådraba är en flerårig ört med mångbladig, gråluden stjälk och rosettlika vegetativa skott. Behåringen består av både enkla ogrenade hår och stjärnhår. Stjälken är upprätt och kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen är lansettlika och oskaftade samt glest tandade i kanten, liksom stjälken är de gråludna av enkla och greniga hår. Grådraba blommar från maj till juli med ganska små vita blommor.

Grådraba Fruktskidorna är stora jämfört med dem hos de flesta andra draborna (Draba), skidorna blir sju till nio millimeter långa och är smalt äggformade, något spetsiga och oftast håriga.
Grådraba och fjälldraba (D. daurica) är de enda fleråriga arterma i släktet som har Grådraba mångbladig stjälk. Den sistnämnda har dock färre stjälkblad, vanligen tre till fem, samt har behåring av bara stjärnhår. Grådraba kan korsa sig med fjälldraba (D. daurica) och bergdraba (D. norvegica).

Grådraba

Utbredning. Grådraba förekommer i flera sydsvenska landskap, men är sällsynt. I fjällen är den på sina håll ganska vanlig. Den växer på torr kalkrik mark, på klipphyllor, rasbranter, torrbackar och vägkanter. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet incana betyder gråvit och syftar på behåringen.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabinc.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg