Alpdraba

Draba fladnizensis Wulfen

Vetenskapliga synonym: D. fladnizensis Wulfen ssp. androsacea (Wahlenb.) Ahlfv.

Alperublom Fjeld-Draba Tunturikynsimö Fladnitzer Felsenblümchen

Alpdraba Beskrivning. Alpdraba är en lågväxt flerårig ört som bara blir upp till en decimeter hög. Stjälken är kal och har oftast bara ett stjälkblad. Bladen sitter i en basal rosett, de är håriga i kanten med vanliga enkla hår, men saknar stjärnhår. Alpdraba blommar i juni-juli, blommorna är små med vita kronblad. Fruktskidorna är ungefär en halv centimeter långa, kala och spetsiga.
Alpdraba är mycket lik lappdraba (D. lactea), men den senare har nästan alltid bladlös stjälk, samt blad med både grenade hår och stjärnhår, i kombination med vanliga enkla hår.

Utbredning. Alpdraba är mindre allmän i de nordligaste fjälltrakterna från Lule Lappmark och Torne Lappmark. Den växer på grusig stenig mark, i rasbranter, på klipphyllor och i dryashedar. Första fynduppgift publicerades 1839 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet fladnizensis är en latinisering av orten Fladnitz i södra Österrike och betyder 'från Fladnitz'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabfla.html
Senaste uppdatering: 2 februari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg