Fjälldraba

Draba daurica DC.

Vetenskapliga synonym: D. hirta auct., D. magellanica auct.; D. glabella Pursh (var. daurica)
Svenska synonym: vanlig fjälldraba (var. daurica)

Skredrublom Glatskulpet Draba Isokynsimö

Beskrivning. Fjälldraba är en lågväxt flerårig ört med mångbladig stjälk och basal bladrosett. Stjälken kan bli över två decimeter hög och har tre till fem oskaftade själkblad, den är stjärnhårig nedtill men nästan kal upptill. Rosettbladen är gröna och har ett fåtal glesa tänder. Fjälldraba blommar i juni-juli, blommorna är små och har vita kronblad. Fruktskidorna är stora och kan bli drygt en centimeter långa, de är spetsigt äggrunda och vanligen kala. I Sverige förekommer endast varieteten vanlig fjälldraba (var. daurica).
Fjälldraba liknar mest arten grådraba (D. incana), men den senare har mångbladig stjälk och tätare behåring av både enkla hår och stjärnhår. De andra draborna (Draba) som förekommer i fjällen har fåbladiga stjälkar och mindre skidor.

Utbredning. Fjälldraba förekommer sällsynt från Härjedalen till Torne Lappmark, men är något vanligare i de norra fjälltrakterna. Den växer på grusig kalkrik mark i fjällen, som rasbranter och klipphyllor.

Etymologi. Artnamnet daurica är en latinisering av Dahurien som är ett område i Sibirien, namnet betyder 'från Dahurien'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabdau.html
Senaste uppdatering: 8 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg