Bildgalleri

Dvärgdraba - Draba crassifolia Grah.


Ur Riksmuseets samlingar:
Ett av Harry Smiths första
svenska fynd av dvärgdraba

Ur Riksmuseets samlingar:
Förstoring av ett exemplar
från Harry Smiths insamling

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabcra2.html
Senaste uppdatering: 9 februari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg