Blockhavsdraba

Draba cacuminum E. Ekman

Svenska synonym: smaldraba (ssp. angusticarpa)

Tinderublom

Beskrivning. Blockhavsdraba är en liten lågväxt flerårig ört som kan bli knappt en decimeter hög. Stjälken saknar vanligen blad, den har långa, glest sittande, enkla ogrenade hår vid basen men är upptill klädd med stjärnhår. Bladrosetten är mörkgrön med blad som är helbrädade och har långa hår i kanten. Blockhavsdraba blommar i juli, blommorna är ganska små med vita kronblad. Fruktskidornas skaft är utstående och skidorna är stjärnhåriga. I Sverige är arten endast representerad av underarten smaldraba (ssp. angusticarpa Elven) som har smalare skidor än huvudunderarten, som finns i Norge.
Blockhavsdraba liknar mest raggdraba (D. subcapitata), men den senare har kala skidor. Efter blomningen kan blockhavsdraba skiljas från utblommade exemplar av gulldraba (D. alpina) genom att den senare, liksom raggdraba, har kala skidor. Små exemplar av bergdraba (D. norvegica) skiljs genom upprätta skidor, samt avsaknad av långa utstående hår vid basen av stjälken.

Utbredning. Blockhavsdraba är mycket sällsynt och är i Sverige endast känd från Lycksele, Pite och Lule Lappmarker. Arten växer i blockrik mark i fjällen, i klippspringor på flytjord och andra exponerade ytor.

Etymologi. Artnamnet cacuminum kommer av latinets cacumen (fjälltopp) och betyder 'växer bland fjälltoppar'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabcac.html
Senaste uppdatering: 21 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg