Diplotaxis DC.

Mursenaper

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt, grenig, med eller utan blad. Blad parflikiga till grovt tandade, strödda på stjälken eller samlade i rosett vid basen. Kronblad gula. Fruktskidor långsmala, valvler med en nerv, fruktskaft korta eller långa. Frön i två rader i varje rum.
Kromosomtal: 2n=22 (sandsenap), 2n=42, 44 (mursenap).

Övrigt. Släktet skiljer sig från släktet kål (Brassica) genom att det senare har skidor med frön som sitter i endast en rad i varje rum.

Etymologi. Släktnamnet Diplotaxis kommer av grekiskans diploos (dubbel) och taxis (ordning, rad), namnet syftar på att fröna sitter i dubbla rader.

Släktet har 27 arter. Bara de två arterna mursenap (D. muralis) och sandsenap (D. tenuifolia) är bofasta i Sverige. Ytterligare två arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Brassicaceae

Arter:
mursenap (D. muralis)
sandsenap (D. tenuifolia)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/diplo/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg