Sandsenap

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Vetenskapliga synonym: Brassica tenuifolia (L.) Fr., Sisymbrium tenuifolium L.

Steinsennep Sandsennep Isohietasinappi Perennial Wall-rocket Schmalblättriger Doppelsame

Sandsenap Beskrivning. Sandsenap är en flerårig, medelstor, kal och blågrön ört med gula blommor. Stjälken är upprätt, upp till sex decimeter hög och ofta något vedartad nedtill. Basal bladrosett saknas och bladen sitter strödda längs stjälken. Bladen är djupt parflikiga med en vanligen lång och smal ändflik. Sandsenap Sandsenap blommar från juli till september. Kronbladen är gula och fem till femton millimeter långa. Fruktskidorna är långsmala och åtminstone de nedre har skaft som är lika långa som skidorna, mellan skaftet och fruktskidan sitter också ett kort sterilt parti (karpofor). Fröna sitter i två rader i varje rum.
Den andra arten i släktet, mursenap (D. muralis), är en ett- eller tvåårig ört med bladlös stjälk och korta fruktskaft utan sterilt parti under fruktskidan.

Sandsenap Utbredning. Sandsenap förekommer sällsynt i södra Sverige, den växer vanligen på ruderatmark. Arten hör ursprungligen hemma i södra och mellersta Europa. Första fynduppgift är från Kalmar, Småland och publicerades 1814 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet tenuifolia betyder smalbladig och kommer av latinets tenuis (tunn, smal) och folium (blad).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Diplotaxis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/diplo/diplten.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg