Stillfrö

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

Vetenskapliga synonym: Sisymbrium sophia L.
Svenska synonym: dillsenap

Hundesennep Finbladet Vejsennep, Barberforstand Litutilli Þefjurt Flixweed Besenrauke

Stillfrö Beskrivning. Stillfrö är en ettårig, grågrön ört med finflikiga, två till tre gånger pardelade blad och små gula blommor. Stjälken är upprätt, grenig och kan bli upp till åtta decimeter hög. Bladen är fint flikiga och tandade, och ofta klädda med stjärnhår. Stillfrö blommar under hela sommaren, från juni till augusti. Stillfrö Blommorna är små och oansenliga och sitter i klasar, foderbladen är upprätta och ungefär lika långa som de fyra blekgula kronbladen. De utstående fruktskidorna är långa och nästan trådsmala.
Stillfrö kan med sina grågröna finflikiga blad och oansenliga blekgula blommor knappast förväxlas med några andra korsblommiga växter (Brassicaceae).

Stillfrö, blad Utbredning. Stillfrö förekommer i nästan hela landet och är ganska vanlig på ruderatmarker, åkrar och runt gator och gårdar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Stillfrö Användning. Stillfrö ansågs förr vara sårläkande, och Retzius (1806) skriver också att fröna kunde användas mot mask hos barn.

Etymologi. Artnamnet sophia kommer av grekiskans sofia (kunskap, vishet) och Nyman (1867) skriver att den förr på apoteken kallades Sophia chirurgorum "med hänsyn till dess stora anseende vid sårs och utverters skadors botande".

Familj: Brassicaceae
Släkte: Descurainia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Flera bland de Korsblommor, som bosatt sig i menniskans omedelbara närhet, vid vägar o. d., sakna, liksom nästan alla ogräs, den täckhet, som mera tillkommer andra växter, och hvarigenom nästan endast botanisten kan för dem hysa något intresse. Så är det också med detta 'Stillfrö', med dess oansenliga, blekgula blommor och gråa, liksom dammiga grönska."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/descu/descsop.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg