Crambe L.

Krambar

Beskrivning. Fleråriga, kala, blågrå till blågröna, blådaggiga örter. Stjälk grenig, med små övre blad. Blad stora, köttiga, mer eller mindre parflikiga, tandade och vågiga, med långa bladskaft. Blommor i mycket rikblommiga samlingar. Foderblad utstående. Kronblad vita. Fruktskidor tvåledade, nedre del steril, förkrympt, övre del klotrund, omkring en centimeter i diameter. Skida enfröig, avfaller oöppnad.
Kromosomtal: 2n=60.

Etymologi. Släktnamnet Crambe kommer av grekiskans krambe, ett namn som användes på en kålart redan av Hippokrates 400 f. Kr. (Lid 1985).

Släktet har 20 arter varav en, strandkål (C. maritima), förekommer i Sverige. Som tillfällig inkomling kan också arten oljekrambe (C. hispanica) påträffas.
Odlad kål (Brassica oleracea) hör till släktet kål (Brassica).

Familj: Brassicaceae

Art:
strandkål (C. maritima)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/crambe/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg