Coronopus Zinn.

Hamnkrassingar

Beskrivning. Små, lågväxta, ettåriga örter. Stjälk nedliggande till uppstigande, kal eller hårig, bladig. Blad parflikiga. Blommor i korta, huvudlika eller klaselika samlingar, till synes utgående mitt emot bladen. Foderblad inte kupiga vid basen. Kronblad vita eller saknas. Ståndare två, fyra eller sex. Stift kort eller otydligt. Fruktskidor tjockväggiga, rundade eller njurformade, rynkiga. Skidan öppnar sig inte, utan faller av hel eller i två halvor. Frön ett i varje rum.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Coronopus kommer av grekiskans korone (kråka) och pous (fot) och betyder kråkfot, vilket syftar på bladformen. Namnet används också som ett artepitet på arten strandkämpar (Plantago coronopus), som hör till familjen grobladsväxter (Plantaginaceae).

Släktet har tio arter. I Sverige förekommer de två arterna hamnkrassing (C. didymus) och kråkkrassing (C. squamatus).

Familj: Brassicaceae

Arter:
hamnkrassing (C. didymus)
kråkkrassing (C. squamatus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/coron/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg