Bestämningsnyckel

Coronopus Zinn. - Hamnkrassingar

1. Hårig ört. Kronblad mycket korta eller saknas ibland helt. Två eller fyra fertila ståndare. Fruktskaft långt. Fruktskidor två till tre millimeter breda, svagt rynkade med tydlig inbuktning mellan de två halvorna, delar sig på mitten vid mognaden.
---hamnkrassing (C. didymus)
1. Vanligen kal ört. Kronblad omkring två millimeter långa. Sex fertila ståndare. Fruktskaft kortare än skidan. Fruktskidor tre till fyra millimeter breda, starkt rynkade och vårtiga, plattat lökformade, delar sig inte vid mognaden.
---kråkkrassing (C. squamatus)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/coron/nyckel.html
Senaste uppdatering: 16 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg