Hamnkrassing

Coronopus didymus (L.) Sm.

Vetenskapliga synonym: Senebiera didyma (L.) Pers.
Svenska synonym: hamnkrasse

Ramkarse Karvavariksenkrassi Lesser Swine-cress Zweiknotiger Krähenfuß

Hamnkrassing Beskrivning. Hamnkrassing är en lågväxt, hårig, vanligen ettårig ört med nedliggande eller uppstigande stjälkar, parflikiga blad och oansenliga blommor. Bladen har en stark lukt, som ofta beskrivs som obehaglig. Hamnkrassing blommar från juli till september. Blommorna är små och grönaktiga och sitter i korta huvudlika samlingar ibland bladen, tillsynes mitt emot dessa. Kronbladen är vita och mycket korta, kortare än foderbladen, eller saknas ibland helt. Blommorna har bara två eller ibland fyra fertila ståndare. Fruktskidorna är små, två till tre millimeter breda, svagt rynkade och har ett ganska långt skaft som är längre än skidan. Varje skida består av två nästan runda delar som vardera har ett frö, skidan har en tydlig inbuktning mellan de två halvorna. Stiftet är kort och når inte utanför inbuktningen. Frukten delar sig på mitten vid mognaden och de två halvorna avfaller oöppnade.
Hamnkrassing Hamnkrassing är lik kråkkrassing (C. squamatus), men den senare är kal och har ett par millimeter långa, vita kronblad, samt större, grovt vårtiga och rynkade fruktskidor som inte delar sig vid mognaden. Fruktskidans halvor är hos kråkkrassing otydligt avsatta med tillspetsad, inte urnupen, överdel.

Utbredning. Hamnkrassing är sällsynt och tillfällig och påträffas i hamnar och på lastplatser. Första fynduppgift är från hamnen i Kyllaj på Gotland och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet didymus kommer av grekiskans didymos (dubbel, tvåfaldig) och syftar på fruktskidans form.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Coronopus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/coron/corodid.html
Senaste uppdatering: 8 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg