Kåltrav

Conringia orientalis (L.) Dumort.

Kålurt Hvidlig Kålurt Idänsavuruoho, Savuruoho Káljurt Hare's-ear Mustard Ackerkohl

Beskrivning. Kåltrav är en ettårig, kal och kålartad ört som kan bli upp till en halv meter hög. Stjälken är upprätt och vanligen ogrenad, med få stjälkblad. Bladen är grågröna till blågröna, avlångt äggformade med helbräddad kant, de övre bladen har hjärtlik bas och är stjälkomfattande. Kåltrav blommar i juni-juli med blekt gulvita blommor. Foderbladen är upprätta och kronbladen är omkring en centimeter långa. Fruktskidan är lång och fyrkantig, utan spröt. Fröna sitter i en rad i varje rum.
Kåltrav känns igen på de blekgula blommorna, de helbräddade blågröna bladen, samt de långsmala fyrkantiga fruktskidorna.

Utbredning. Kåltrav förekommer tillfälligt i Sydsverige. Den växer på ruderatmark, till exempel på bangårdar och i hamnar. Första fynduppgift publicerades 1903 och grundar sig på ett fynd från Karlshamn, Blekinge år 1897 och ett från Hälsingborg, Skåne år 1900 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet orientalis kommer av latinets oriens (öster) och betyder från Österlandet, Orienten.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Conringia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/conri/conrori.html
Senaste uppdatering: 4 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg