Bestämningsnyckel

Cochlearia L. - Skörbjuggsörter

1. Vanligen ettårig ört. Stjälkblad skaftade. Rosettblad långskaftade, bladskiva triangulärt hjärtlik, vanligen med bukttandad kant, bladbas kilformad.
---dansk skörbjuggsört (C. danica)
1. Två- till flerårig ört. Stjälkblad oskaftade, ibland stjälkomfattande. Rosettblad kortskaftade, bladskiva njurlik till avlång, med helbräddad kant, bladbas kilformad till urnupen.
---skörbjuggsört (C. officinalis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/cochl/nyckel.html
Senaste uppdatering: 16 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg