Dansk skörbjuggsört

Cochlearia danica L.

Dansk skjørbuksurt Dansk Kokleare Tanskankuirimo Danish Scurvygrass Dänisches Löffelkraut

Beskrivning. Dansk skörbjuggsört är en vanligen ettårig, späd ört med vita blommor. Stjälkarna är nedliggande till upprätta, fåbladiga, med en basal bladrosett. Rosettbladen vissnar bort tidigt, de är långskaftade med en triangulärt hjärtlik bladskiva som vanligen har bukttandad kant och kilformad bladbas. Stjälkbladen är skaftade och grunt tre- till femflikiga. Dansk skörbjuggsört blommar i maj-juni med vita blommor. Fruktskidorna är vanligen äggrunda till ellipsoida.
Dansk skörbjuggsört liknar skörbjuggsört (C. officinalis) men den senare är två- till flerårig, har njurlika, rundade eller avlånga rosettblad och oskaftade stjälkblad.

Utbredning. Dansk skörbjuggsört förekommer sparsamt längs kusten, från Bohuslän till Uppland. Den växer på steniga havsstränder. Första fynduppgift är från Ternö i Blekinge och publicerades redan 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet danica betyder dansk.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Cochlearia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/cochl/cochdan.html
Senaste uppdatering: 8 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg