Cardaminopsis (C. A. Mey.) Hayek

Sandtravar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälkar upprätta eller nedliggande till uppstigande, kala eller håriga, ofta med stjärnhår. Blad samlade i basal rosett samt strödda på stjälken, oskaftade eller med kort skaft, enkla, tandade till flikiga eller parflikiga med stor rundad ändflik. Blommor i gles kvast. Inre foderblad svagt kupiga vid basen. Kronblad vita eller något rosa. Fruktskidor långsmala, tydligt tillplattade, utan eller med otydlig mittnerv, stift kort, skaft kortare än skidan. Frön i en rad i varje rum.
Kromosomtal: 2n=16 (strandtrav), 2n=32 (sandtrav).

Övrigt. Arterna inkluderas ofta i släktet travar (Arabis), från vilket det är oklart avgränsat. Släktet bräsmor (Cardamine) skiljer sig genom att alla bladen är parflikiga.

Etymologi. Släktnamnet Cardaminopsis kommer av Cardamine som är det vetenskapliga namnet på släktet bräsmor och -opsis (lik), vilket betyder 'lik Cardamine'.

Släktet har 13 arter, varav två förekommer i Sverige, den ettåriga arten sandtrav (C. arenosa) och den fleråriga arten strandtrav (C. petraea).

Familj: Brassicaceae

Arter:
sandtrav (C. arenosa)
strandtrav (C. petraea)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/cards/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg