Sandtrav

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek

Vetenskapliga synonym: Arabis arenosa (L.) Scop.

Sandskrinneblom Almindelig Sandkarse Hietapitkäpalko Sand Rock-cress Sand-Schaumkresse

Sandtrav Beskrivning. Sandtrav är en lågväxt, ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är grenig och fåbladig, ibland styvhårig nedtill. De flesta bladen sitter i rosett vid basen, de är brett lansettlika och djupt parflikiga eller har djupt grovtandad kant. Sandtrav blommar i juni-juli, blommorna är en halv centimeter breda med breda, vita eller rosatonade kronblad som är tydligt avsmalnande mot den ibland gula basen. Fruktskidorna är utstående, långsmala, upp till fyra centimeter långa, och något plattade utan tydliga nerver.
Sandtrav Sandtrav kan endast förväxlas med grustrav (Arabidopsis suecica), den senare skiljs genom tandade men inte parflikiga blad, samt smalare kronblad som är jämnt avsmalnande mot basen. Den andra arten i släktet sandtravar (Cardaminopsis), strandtrav (C. petraea), är flerårig och har tandade till grunt flikiga rosettblad.

Sandtrav

Utbredning. Sandtrav är vanlig i mellersta och norra Sverige, från Närke till Norrbotten, ovanligare eller i alla fall mindre talrik längre söderut. Arten växer på torra, sandiga marker, i vägkanter, grusmarker, banvallar och som ogräs i rabatter. Första fynduppgift är från Norrköping och publicerades 1840 (Nordstedt 1920).

Sandtrav

Etymologi. Artnamnet arenosa kommer av latinets arena (sand) och betyder 'växer på sandiga ställen'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Cardaminopsis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/cards/cardare.html
Senaste uppdatering: 11 september 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg