Cardaria Desv.

Kardarior

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, ofta grenig upptill, hårig nedtill. Blad strödda, tandade, nedre blad skaftade, avlånga, övre blad stjälkomfattande med pil- eller hjärtlik bladbas. Blommor i kvastar i flocklik samling. Foderblad ej kupiga vid basen. Kronblad vita. Stift kvarsittande i frukt. Fruktskidor omvänt hjärtformiga, öppnar sig ej vid mognaden, skiljevägg vinkelrät mot plattsidorna, fruktskaft utstående. Frön vanligen ett i varje rum.
Kromosomtal: 2n=64.

Etymologi. Släktnamnet Cardaria kommer av grekiskans kardia (hjärta), vilket syftar på fruktskidans hjärtlika utseende.

Släktet förs ofta till krassingar (Lepidium) och tillsammans har de omkring 140 arter. I Sverige förekommer bara arten välsk krassing (C. draba).

Familj: Brassicaceae

Art:
välsk krassing (C. draba)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/cardr/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg