Bildgalleri

Välsk krassing - Cardaria draba (L.) Desv.


Välsk krassing

Välsk krassing

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/cardr/carddra2.html
Senaste uppdatering: 21 september 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg