Välsk krassing

Cardaria draba (L.) Desv.

Vetenskapliga synonym: Lepidium draba L.
Svenska synonym: välsk krasse (ssp. draba), syrisk krassing (ssp. chalepensis)

Honningkarse Hjertekarse Kynsimökrassi Hoary Cress Pfeilkresse

Välsk krassing Beskrivning. Välsk krassing är en flerårig ört med strödda blad och små vita blommor i yviga ställningar. Den har krypande jordstam och kan bilda stora bestånd. Stjälken är upprätt, upp till fem decimeter hög, och ofta grenig upptill. Bladen är tandade och avlånga, de nedre är skaftade, medan de övre är stjälkomfattande med pil- eller hjärtlik bladbas. Välsk krassing blommar under sommaren, från maj till juli, med vita, väldoftande blommor som sitter i kvastar i flocklik samling. Fruktskidorna är omvänt hjärtformiga med ett kort kvarsittande stift och en skiljevägg som sitter vinkelrät mot plattsidorna. Skidan innehåller bara ett eller två frön och öppnar sig inte vid mognaden. Huvudunderarten välsk krassing (ssp. draba), med tydligt hjärtlik fruktbas, är den som förekommer bofast i vårt Välsk krassing land. Tillfälligt kan också underarten syrisk krassing (ssp. chalepensis (L.) O. E. Schulz) påträffas. Den senare skiljs genom skidor med kilformad bas.
Välsk krassing kan knappast förväxlas med andra arter. Den liknar mest fältkrassing (Lepidium campestre) men den senare har tätare blomställningar med mer oansenliga blommor, samt brett skedformade skidor.

Välsk krassing

Utbredning. Välsk krassing förekommer sparsamt i södra Sverige, men kan sällsynt påträffas även i Mellansverige. Den växer på kulturpåverkad mark, till exempel i vägkanter och åkrar, på banvallar och ruderatmark. Första fynduppgift är från Karlskrona, Blekinge och publicerades 1817 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet draba kommer av grekiskans drabe (skarp, besk), vilket var ett växtnamn redan hos Dioskorides. Namnet används också som vetenskapligt namn på släktet drabor, Draba.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Cardaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/cardr/carddra.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg