Bestämningsnyckel

Cardamine L. - Bräsmor

1. Mycket liten, bara ett par centimeter hög ört. Blad äggrunda, med helbräddad kant.
---fjällbräsma (C. bellidifolia)
1. Liten till medelstor ört. Blad pardelade eller parflikiga, med uddblad.
---2

2. Stjälk med groddknoppar i bladvecken.
---tandrot (C. bulbifera)
2. Stjälk utan groddknoppar i bladvecken.
---3

3. Stjälkblad med stipellika flikar vid basen av bladskaftet.
---lundbräsma (C. impatiens)
3. Stjälkblad ej med stipellika flikar.
---4

4. Blommor stora, med utbredda kronblad som är minst dubbelt så långa som foderbladen.
---5
4. Blommor små, med upprätta kronblad som är högst dubbelt så långa som foderbladen.
---6

5. Stjälk utan basal bladrosett. Ståndarknappar violetta.
---bäckbräsma (C. amara)
5. Stjälk vanligen med basal bladrosett. Ståndarknappar gula.
---ängsbräsma (C. pratensis)

6. Blad med långsmala, jämnbreda småblad. Kronblad omkring två millimeter långa.
---strandbräsma (C. parviflora)
6. Blad med breda, ovala småblad. Kronblad vanligen omkring tre millimeter långa.
---7

7. Stjälkblad ett till tre. Fruktskidor mer eller mindre tryckta mot stjälken.
---bergbräsma (C. hirsuta)
7. Stjälkblad tre till sju. Fruktskidor utstående.
---skogsbräsma (C. flexuosa)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/carda/nyckel.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg