Ängsbräsma

Cardamine pratensis L.

Vetenskapliga synonym: C. dentata Schult., C. palustris (Wimm. & Grab.) Peterm., C. pratensis L. ssp. palustris (Wimm. & Grab.) Janch., C. pratensis L. var. palustris Wimm. & Grab., C. pratensis L. ssp. dentata (Schult.) Celak. (ssp. paludosa), C. nymanii Gand., C. pratensis L. ssp. angustifolia (Hook.) O. E. Schulz (ssp. polemonioides)
Svenska synonym: ängskrasse; äkta ängsbräsma (ssp. pratensis), kärrbräsma (ssp. paludosa), polarbräsma (ssp. polemonioides)

Engkarse Engkarse (ssp. pratensis), Sumpkarse (ssp. paludosa) Luhtalitukka Hrafnaklukka Cuckooflower Wiesen-Schaumkraut

Ängsbräsma Beskrivning. Ängsbräsma är en flerårig ört med upprätt, upp till fyra decimeter hög stjälk som har få strödda blad och en basal bladrosett. Bladen är parbladiga med oskaftade eller kortskaftade småblad som är rundade eller smalt elliptiska, uddbladet är ofta mycket större än de övriga. Ängsbräsma blommar i maj-juni med stora vita, rosa eller Ängsbräsma ljust violetta blommor. Blommorna är centimeterbreda och sitter få tillsammans i stjälktoppen. Kronbladen är vanligen vita eller rosa och ståndarknapparna är gula. Fruktskidorna är långa och smala, och sitter på utstående skaft. Ängsbräsma är en variabel art och tre underarter urskiljs i Sverige. Äkta ängsbräsma (ssp. pratensis) har stora Ängsbräsma rosa eller vita blommor och rosettblad med oskaftade småblad med tydliga nerver. Kärrbräsma (ssp. paludosa (Knaf) Celak.) har vita blommor och mer likstora, skaftade småblad med nerver på alla blad. Polarbräsma (ssp. polemonioides Rouy) har stora, vanligen ljusvioletta blommor och blad med oskaftade nervlösa småblad.
Polarbräsma (ssp. polemonioides) Ängsbräsma är en vacker växt med sina spensliga, parbladiga blad och relativt stora blommor. Arten kan endast förväxlas med bäckbräsma (C. amara), som dock skiljs genom avsaknad av bladrosett, blommor med violetta ståndarknappar, samt större stjälkblad som har bredare småblad.

Polarbräsma (ssp. polemonioides)

Utbredning. Ängsbräsma förekommer från Skåne till Torne Lappmark och är vanlig i fuktiga skogar, diken och fuktängar. Underarterna äkta ängsbräsma (ssp. pratensis) och kärrbräsma (ssp. palustris) finns i låglandet, den senare förekommer i hela landet, den förra Polarbräsma (ssp. polemonioides) mest i Sydsverige. Underarten polarbräsma (ssp. polemonioides) finns i fjälltrakterna. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pratensis kommer av latinets pratum (äng) och betyder 'växer på ängar'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Cardamine

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ängskrasse. i wåta ängar a. Dess saft gör nytta at intaga i skjörbjugg, och blommorne eller fröen berömmas mot krämpaktiga sjukdommar och conwulsioner: blommar med Tulipan, då braxen leker."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/carda/cardpra.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg