Strandbräsma

Cardamine parviflora L.

Damkarse Småblomstret Springklap Rantalitukka Kleinblütiges Schaumkraut

Strandbräsma Beskrivning. Strandbräsma är en ettårig, spenslig, kal ört med små blommor och parbladiga blad. Stjälken är upprätt, upp till fyra decimeter hög, och saknar basal bladrosett. Bladen har upp till sju par långsmala småblad. Strandbräsma Strandbräsma blommar i juni-juli. Kronbladen är upprätta och bara omkring två millimeter långa. Fruktskidorna är långsmala och sitter på snett utåtriktade skaft.
Strandbräsma karaktäriseras av de små blommorna och parbladiga bladen med långsmala småblad.

Strandbräsma Utbredning. Strandbräsma är sällsynt och är bara påträffad i ett par landskap i södra och mellersta Sverige, den är minskande och har försvunnit från flera platser. Arten växer på fuktig öppen jord, vid sjöar, dammar och diken. Strandbräsma är konkurrenssvag och försvinner vanligen om vegetationen sluter sig. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1755 (Nordstedt 1920).

Strandbräsma Etymologi. Artnamnet parviflora betyder småblommig och kommer av latinets parvus (liten) och flos (blomma).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Cardamine

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/carda/cardpar.html
Senaste uppdatering: 26 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg