Lundbräsma

Cardamine impatiens L.

Lundkarse Kronløs Springklap Lehtolitukka Narrow-leaved Bitter-cress Spring-Schaumkraut

Lundbräsma, bladrosett Beskrivning. Lundbräsma är en ett- till tvåårig ört med parbladiga blad och oansenliga blommor. Stjälken är upprätt, upp till fem decimeter hög och har vid basen en rosett av parbladiga blad. Stjälkbladen är också parbladiga, med upp till nio par flikiga småblad och spetsiga stipellika flikar vid basen. Lundbräsma blommar i juni-juli, blommorna har små, vita och upprätta kronblad som är högst tre millimeter långa men som ofta saknas helt. Ståndarna är sex till antalet. Fruktskidorna är långsmala och utåtriktade.
Lundbräsma kan knappast förväxlas med andra arter. Den känns igen på de små blommorna, de flikiga småbladen och de spetsiga stipellika flikarna som sitter vid basen av bladskaftet.

Utbredning. Lundbräsma förekommer sparsamt från Skåne till Uppland, men saknas helt i vissa områden. Den växer vanligen i skuggiga lundar och lövskogar på mullrik mark. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades av Bromelius år 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet impatiens är latinets ord för otålig eller ömtålig. Hakon Hjelmquist skriver i uppsatsen Några protokoll från Linnés exkursioner i Uppsala-trakten (Botaniska Notiser 1951: 255-273) att Linné yttrat: "Då man tager på frukten då han är mogen spritter han lång väg lika som Impatiens" Namnet används också som vetenskapligt namn på släktet balsaminer (Impatiens).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Cardamine

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Lundbräsman är en skuggväxt, som isynnerhet för sina mycket tunna blad icke gerna tål solskenet, hvadan artnamnet (ömtålig). F. ö. är den särdeles utmärkt genom de omslutande och nedvikta bladöronen och de små, nästan alltid kronlösa blommorna."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/carda/cardimp.html
Senaste uppdatering: 6 februari 2015
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg