Capsella Medik.

Lommar

Beskrivning. Ett- eller vanligen tvååriga, kala eller glest håriga örter, med enkla hår och stjärnhår. Stjälk upprätt, enkel eller grenig, kal eller ibland hårig nertill. Nedre blad samlade i rosett, rosettblad avlånga, hela till djupt parflikiga. Stjälkblad pilformade, helbräddade, med stjälkomfattande bas. Blommor i klase. Foderblad ej kupiga vid basen. Kronblad vita, två till tre millimeter långa. Fruktskidor omvänt triangulära, platta, med tvärställd skiljevägg, mångfröig.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Capsella är en diminutiv form av latinets capsa (ficka, pung) och syftar på fruktskidan. Namnet användes om en växt redan av Marcellus Empiricus på 400-talet.

Släktet har fem arter varav en, lomme (C. bursa-pastoris), förekommer i Sverige. Tillfälligt kan också de två arterna skärlomme (C. rubella) och storlomme (C. grandiflora) påträffas.

Familj: Brassicaceae

Art:
lomme (C. bursa-pastoris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/capse/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg