Camelina Crantz

Dådror

Beskrivning. Ett- eller tvååriga, grågröna örter med stjärnhår och ogrenade hår, sällan kala eller nästan kala. Stjälk upprätt, sparsamt grenig. Blad oskaftade, lansettlika till smalt elliptiska, med helbräddad eller ibland buktflikad kant, bas stjälkomfattande. Blommor i klase. Foderblad upprätta, ej kupiga vid basen. Kronblad ljusgula. Fruktskidor päronformade, rundade, med kantlist och långt stift, skiljevägg vinkelrät mot kantlisten. Frön i två rader i varje rum.
Kromosomtal: 2n=40.

Etymologi. Släktnamnet Camelina kommer av grekiskans khamai (låg) och linon (lina, linje) eller Linum som är det vetenskapliga namnet på släktet lin och betyder 'lågt lin'.

Släktet har sex eller sju arter. Endast arten sanddådra (C. microcarpa) är numera bofast i Sverige, men tidigare fanns ytterligare två bofasta arter som numera är utgångna. Två införda arter har också påträffats tillfälligt.

Familj: Brassicaceae

Arter:
lindådra (C. alyssum)
oljedådra (C. sativa)
sanddådra (C. microcarpa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/camel/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg