Sanddådra

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

Vetenskapliga synonym: C. microcarpa Andrz. ex DC. ssp. sylvestris (Wallr.) Hiitonen, C. sativa (L.) Crantz ssp. microcarpa (Andrz. ex DC.) Hegi & E. Schmid (ssp. microcarpa), C. pilosa (DC.) Vassilcz., C. sativa (L.) Crantz ssp. pilosa (DC.) N. W. Zinger, C. sativa (L.) Crantz var. pilosa DC. (ssp. pilosa)
Svenska synonym: ryssdådra (ssp. pilosa)

Sanddodre Småskulpet Dodder (ssp. microcarpa), Russisk Dodder (ssp. pilosa) Vehnätankio Hundalín Lesser Gold-of-pleasure Kleinfrüchtiger Leindotter

Sanddådra Beskrivning. Sanddådra är en medelstor ett- eller tvåårig ört. Den är grågrön och hårig med både stjärnhår och enkla ogrenade hår. Bladen är smalt elliptiska med pillik stjälkomfattande bas. Sanddådra blommar i juni-juli, blommorna är små med tre till fyra millimeter långa, ljusgula kronblad. Fruktskidorna är päronformade, tre till sju millimeter långa, med ganska hård vägg, de är rundade till svagt plattade med smal eller bred kantlist och kort eller lång mittnerv. Stiftet kan vara drygt tre millimeter långt, omkring en tredjedel av skidans längd. Fröna kan bli drygt en och en halv millimeter långa. Huvudunderarten sanddådra (ssp. microcarpa) har fruktskidor med bred kantlist och kort mittnerv. Underarten ryssdådra (ssp. pilosa (DC.) Hiitonen) har fruktskidor med smal kantlist och lång mittnerv som når ända till toppen av skidan.
Sanddådra är mycket lik de numera utgångna arterna Sanddådra oljedådra (C. sativa) och lindådra (C. alyssum) och de tre betraktas ofta som underarter av en och samma art. Lindådra skiljs genom längre tunnväggiga fruktskidor och oljedådra genom längre stift, samt behåring av nästan enbart stjärnhår. Både lindådra och oljedådra har vanligen större frön.

Utbredning. Sanddådra är sällsynt och förekommer i de sydliga landskapen, från Skåne till Uppland, annars tillfälligt. Den växer på torr sandig mark, i åkerkanter, grusgropar och vägkanter. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1823 (Nordstedt 1920). Arten särskiljdes under 1700-talet inte från oljedådra (C. sativa).

Etymologi. Artnamnet microcarpa betyder 'med små frukter' och kommer av grekiskans micro (liten) och karpon (frukt).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Camelina

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/camel/camemic.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg