Cakile Mill.

Marvioler

Beskrivning. Ettåriga, kala, köttiga, ljust blågröna örter. Stjälk nedliggande till uppstigande, grenig. Blad köttiga, djupt parflikiga, övre blad oskaftade. Blommor i klasar i grenspetsarna. Två av foderbladen kupiga vid basen. Kronblad ljust violetta, ibland vita. Fruktskidor tvåledade, övre led utdraget äggformig, nedtill ofta med två nedåtriktade triangulära utskott, avfallande, nedre led kvarsittande, ibland steril. Frön ett i varje ledstycke.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Cakile kommer av arabiskans kakeleh som användes av den arabiske författaren Ibn Baitar (1197-1248) om en mållväxt (Chenopodiaceae) från Medelhavet.

Släktet har sju arter. Bara arten marviol (C. maritima) förekommer i Sverige.
Marviolerna hör trots namnet inte till violväxterna (Violaceae) utan tillhör familjen korsblommiga växter (Brassicaceae).

Familj: Brassicaceae

Art:
marviol (C. maritima)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/cakil/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg