Bunias L.

Ryssgubbar

Beskrivning. Fleråriga, storväxta, kala eller glest strävhåriga örter. Stjälk upprätt, vanligen grenig. Blad avlånga, vanligen tandade, vid basen parflikiga, ändflik stor, triangulär. Blommor i sammansatt, rikblommig klase. Foderblad snett uppåtriktade. Kronblad gula. Fruktskidor snett äggformiga, omkring en centimeter långa, vårtiga, avfaller oöppnade. Frön vanligen ett i varje rum.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Bunias kommer av grekiskans buonias som var ett namn på en slags rova (Odhner 1963).

Släktet har sex arter varav en, ryssgubbe (B. orientalis), förekommer i Sverige. Tillfälligt har också arten vingdådra (B. erucago) påträffats.

Familj: Brassicaceae

Art:
ryssgubbe (B. orientalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/bunia/welcome.html
Senaste uppdatering:7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg