Ryssgubbe

Bunias orientalis L.

Svenska synonym: hundrättika

Russekål Takkeklap Idänukonpalko, Ukonpalko Warty-cabbage Orientalisches Zackenschötchen

Ryssgubbe

Beskrivning. Ryssgubbe är en storväxt, vanligen flerårig ört som kan bli över en meter hög. Stjälken är upprätt och oftast glest strävhårig. Bladen är parflikiga nedtill och har en stor triangulär ändflik, de övre bladen är ofta hela. Ryssgubbe blommar i juni-juli med gula blommor som sitter i rikt grenig blomställning. Kronbladen är drygt en halv centimeter långa. Ryssgubbe, fruktskida Det mest typiska för arten är dess frukter som är snett äggformade med avsatt spets och småvårtig yta. Fruktskidan innehåller bara två frön och öppnar sig inte vid mognaden.
Ryssgubbe kan genom sin storlek och speciella frukter knappast förväxlas med några andra arter.

Ryssgubbe

Utbredning. Ryssgubbe är vanlig i Uppland, men den förekommer också sparsamt i andra landskap. Den växer på kulturpåverkad mark, ofta i vägkanter och längs järnvägar. Första fynduppgift är från Uppsala, Uppland och publicerades av Linné år 1768 (Nordstedt 1920).

Ryssgubbe Användning. Retzius (1806) uppger att de "unga nyss upskjutande stjelkarne ätas af Ryssar, och de späda bladen kunna nyttjas i Grönkål".

Etymologi. Artnamnet orientalis kommer av latinets oriens (öster) och betyder från Österlandet, Orienten.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Bunias

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är egenteligen icke någon Svensk, icke ens Europeisk wäxt, utan har först i senare hälften af 18 seculo kommit til Swerige öfwer Ryssland från Siberien."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/bunia/buniori.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg