Braya Sternb. & Hoppe

Fjällkrassingar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta, håriga, ofta rödfärgade örter. Stjälk upprätt, hårig, fåbladig. Blad samlade i basal rosett, långsmala med glest tandad kant. Foderblad purpurfärgade. Kronblad vita till blekt rosa. Stift med helt märke. Fruktskidor kortskaftade, trinda, omkring en centimeter långa och en millimeter breda, håriga med kort stiftrest.
Kromosomtal: 2n=42.

Etymologi. Släktet Braya är uppkallat efter Françoise Gabriel de Bray (1765-1832).

Släktet har 20 arter. Bara arten fjällkrassing (B. linearis) förekommer i Sverige.

Familj: Brassicaceae

Art:
fjällkrassing (B. linearis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/braya/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg