Fjällkrassing

Braya linearis Rouy

Vetenskapliga synonym: B. alpina auct., B. glabella auct.
Svenska synonym: fjällkrasse

Rosekarse Fugleklo-Braya

Fjällkrassing Beskrivning. Fjällkrassing är en flerårig, lågväxt och hårig, ofta rödfärgad fjällört. Stjälken kan bli drygt en decimeter hög och är hårig och har ett fåtal blad. De basala rosettbladen är långsmala med glest tandad kant. Fjällkrassing blommar i juni-juli. Foderbladen är purpurfärgade och kronbladen vita till blekt rosa. De kortskaftade fruktskidorna är trinda, omkring en centimeter långa och cirka en millimeter breda, de är håriga och har en kort stiftrest. Fröna sitter i två rader i varje rum och skidan är något åtsnörd mellan fröna.
Fjällkrassing kan förväxlas med arter ur släktet drabor (Draba), vilka dock skiljs denom elliptiska skidor som är plattade från sidan.

Utbredning. Fjällkrassing är sällsynt och förekommer bara i fjälltrakterna, i Lycksele, Lule och Torne Lappmark. Den växer på kalkrik, stenig eller grusig mark, särskilt i rasbranter. Första fynduppgift är från Torne Lappmark och publicerades av Zetterstedt 1822 i Resa genom Sverige (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet linearis betyder smal, linjär.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Braya

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/braya/braylin.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg