Åkerkål

Brassica rapa L.

Vetenskapliga synonym: B. campestris L., B. rapa L. ssp. sylvestris (L.) Janch. (ssp. campestris), B. campestris L. var. oleifera DC. (ssp. oleifera), B. campestris L. ssp. rapifera (Metzg.) Sinskaya, B. rapa L. ssp. rapifera Metzg. (ssp. rapa)
Svenska synonym: rybs, ryps (ssp. oleifera), salladskål, kinakål (ssp. pekinensis), rova (ssp. rapa)

Åkerkål Ager-Kål (ssp. campestris), Rybs (ssp. oleifera) Peltokaali (ssp. campestris), Nauris, Turnipsi (ssp. rapa), Rypsi (ssp. oleifera) Akurkál (ssp. campestris), Næpur (ssp. rapa) Wild Turnip (ssp. campestris), Turnip (ssp. rapa), Turnip-rape (ssp. oleifera) Rübsen

Rybs Beskrivning. Åkerkål är en ettårig, glest styvhårig ört. Stjälken kan bli upp till en meter hög och är något grenig upptill. Bladen är mörkgröna och glest styvhåriga, de nedre är oftast parflikiga vid basen och har en stor ändflik, de övre bladen är stjälkomfattande. Åkerkål blommar i juni-juli, blommorna är stora och klargula och når vanligen över blomknopparna när de är utslagna. Skidorna är omkring fem centimeter långa och har ett tydligt spröt. Den i Sverige vildväxande underarten åkerkål (ssp. campestris (L.) Clapham) Rybs har tunna, smala skidor. Huvudunderarten rova (ssp. rapa) har en starkt uppsvälld rot, medan underarten rybs (ssp. oleifera (DC.) Metzg.) skiljs från den vilda underarten genom tjockare skidor. Rybs förväxlas ofta med raps (B. napus), men den senare har blad och stjälkar som är mer eller mindre tydligt blådaggiga, samt utslagna blommor som sitter nedom knopparna.

Rybs

Utbredning. Åkerkål förekommer som åkerogräs i nästan hela landet. Den var förr allmän men är numera ganska ovanlig och har på senare år blivit allt mer sällsynt. Underarten rybs (ssp. oleifera) odlas i stor skala och är ganska vanlig som ogräs i åkrar och på ruderatmark. Tillfälligt kan också de två underarterna rova (ssp. rapa) och salladskål (ssp. pekinensis) påträffas. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Rybs

Användning. Flera av underarterna odlas och är viktiga olje- eller köksväxter. Rybs (ssp. oleifera) odlas för sina oljerika frön , som har en oljehalt på 35-40%. Arten odlas inte i lika stor skala som raps (B. napus), men är härdigare och kan därför odlas längre norrut. Rova (ssp. rapa) var viktig basmat innan odlingen av potatis (Solanum tuberosum) blev vanlig under 1700-talet. Salladskål (ssp. pekinensis) används mest till sallat, men lämpar sig också som wok-grönsak.

Etymologi. Artnamnet rapa var romarnas namn på rova.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Brassica

Norden
Norra halvklotet
Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/brass/brasrap.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg