Kål

Brassica oleracea L.

Svenska synonym: blomkål (var. botrys), broccoli (var. asparagoides), brysselkål (var. gemmifera), fodermärgskål (var. medullosa), grönkål (var. acephala), kålrabbi (var. gongylodes), rödkål (var. rubra), savojkål (var. sabauda), vitkål (var. capitata)

Kål Have-Kål Kaali Garðakál Cabbage Gemüse-Kohl

Fodermärgskål Beskrivning. Kål är en storväxt och grovt byggd, blågrön och kal, tvåårig ört. Stjälken är upprätt och blir omkring en halv meter hög, eller i odling upp till två meter, den är grov, nedtill bladlös och ibland något vedartad. Bladen är stora och blågröna, de nedre bladen är naggade till djupt flikiga, stjälkbladen är stjälkomfattande. Kål blommar i augusti-september, blomställningen är utdragen och mer eller mindre klaselik. Blomknopparna når oftast högre än de utslagna blommorna. Foderbladen är upprätta och kronbladen stora, en till två centimeter långa, och blekgula. Skidorna är utstående, trinda, och blir fem till tio centimeter långa med ett koniskt spröt som kan bli en centimeter långt. I Sverige odlas ett flertal varieteter av kål, men endast fodermärgskål (var. medullosa Thell.) har påträffats förvildad.

Grönkål

Utbredning. Kål påträffas ibland tillfälligt förvildad i vägkanter, på jordhögar och avfallsplatser. Första fynduppgift som förvildad publicerades 1901 (Hylander 1971).

Grönkål

Användning. Kål är en art som odlas i stor skala, främst olika förädlade namnsorter. Kål har troligen odlats i Sverige åtminstone sedan vikingatiden och under medeltiden blev särskilda kålgårdar vanliga i vilka grönkål, vitkål och rödkål odlades. Under 1700-talet blev odling av blomkål vanlig och i början av 1800-talet även brysselkål. Olika delar av växten utnyttjas som grönsak. Hos vitkål (var. capitata), rödkål (var. rubra), savojkål (var. sabauda) och grönkål (var. acephala) används bladen, medan man hos blomkål (var. botrys) och Brysselkål broccoli (var. asparagoides) använder de omvandlade blomställningarna. Hos brysselkål (var. gemmifera) används unga sidoskott och hos kålrabbi (var. gongylodes) den uppsvällda knölformade stjälken. Fodermärgskål (var. medullosa) odlas som vilt- och kreatursfoder. Prydnadskål står nära grönkål, men har brokiga blad i grönt, vitt och rosa och odlas ibland som dekoration i rabatter och offentliga planteringar.
Kålrot är trots sitt namn en underart av arten raps (B. napus).

Etymologi. Artnamnet oleracea kommer av latinets olus (kål) och betyder grönsak.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Brassica

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"All slags kål är födande, blodrenande, gifwer blida wätskor och motstår Skjörbjugg; men gör nog wäder: med surkål har Capit. Cook förwarat sitt manskap för skjörbjugg under widsträckte resor omkring jorden, och blåkål är synnerlig god i bröstsjukor."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/brass/brasole.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg