Svartsenap

Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch

Vetenskapliga synonym: Melanosinapis communis (L.) K. F. Schimp. & Spenn., Sinapis nigra L.

Svartsennep Sort Sennep Mustasinappi Black Mustard Schwarzer Senf

Svartsenap Beskrivning. Svartsenap är en grenig, ettårig ört som blir omkring en meter hög. Stjälken är borsthårig nedtill. Bladen är mörkgröna, de nedre bladen är glest borsthåriga och parflikiga med en till tre par små flikar och en stor ändflik. Stjälkbladen är smalare och kortskaftade. Svartsenap blommar i juli-augusti, blommorna är stora med upprätta foderblad och gula kronblad. Fruktskidorna sitter mer eller mindre tryckta mot stjälken och är fyrkantiga och Svartsenap en till tre centimeter långa med ett kort koniskt spröt.
Svartsenap karaktäriseras av stora gula blommor med upprätta foderblad, skaftade blad, samt tillplattat fyrkantiga skidor som sitter tryckta mot stjälken. De andra arterna i släktet kål (Brassica) har trinda skidor.

Svartsenap

Utbredning. Svartsenap är sällsynt och påträffas tillfälligt på ruderatmark, i åkrar och på havsstränder. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1737 (Hylander 1971).

Användning. Svartsenap odlades förr för sina fröns skull, vilka tillsammans med frön av vitsenap (Sinapis alba) används i senapstillverkning, bland annat till skånsk senap. Frön av arten sareptasenap (B. juncea) används främst för framställning av fransk senap.

Etymologi. Artnamnet nigra är latinets ord för svart.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Brassica

Norden
Norra halvklotet
Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer wild i Gottlands åkrar, och i Skåne wid jordwallar, kåltäppor, landswägar o. s. w. så at frö til husbehof på sådane ställen kan tilräckeligen insamlas. På en del ställen sås det ock i Trägårdar til husbehof, sällan til salu...
...Huru Senap i köket anwändes, är bekant. Allmänneligen males den med watten, andra nyttja Dricka, Öl, Ätticka. Watten är det bästa, i synnerhet om, sedan den är malen, något fint Salt tilsättes."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/brass/brasnig.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg