Raps

Brassica napus L.

Vetenskapliga synonym: B. napus L. ssp. oleifera (Moench) Metzg., B. napus L. var. oleifera (Moench) Delile (ssp. napus), B. napus L. ssp. napobrassica (L.) O. Schwarz, B. napus L. ssp. napus sensu Hämet-Ahti et al., B. napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. (ssp. rapifera)
Svenska synonym: kålrot (ssp. rapifera)

Raps Raps (ssp. napus), Kålroe (ssp. rapifera) Rapsi (ssp. napus), Lanttu (ssp. rapifera) Raps (ssp. napus), Gulrófur (ssp. rapifera) Rape; Oil-seed Rape (ssp. napus), Swede (ssp. rapifera) Raps; Ölraps (ssp. napus), Kohlrübe (ssp. rapifera)

Raps Beskrivning. Raps, och dess underart kålrot, är storväxta, kala, ett- eller tvååriga örter. Stjälken blir meterhög och är något grenig upptill. Bladen är kala och blågröna, ofta med blådaggig yta. De nedre bladen är vanligen parflikiga med stor ändflik, medan de övre är hela och stjälkomfattande. Raps blommar i juni-juli, blommorna är stora och klargula, de utslagna blommorna sitter oftast lägre än blomknopparna. Skidorna är upp till en decimeter långa och en halv centimeter breda, med tydligt spröt. Två underarter förekommer i Sverige, huvudunderarten raps (ssp. napus) Raps som har normal rot och kålrot (ssp. rapifera Metzg.) som har en starkt uppsvälld rot.
Raps känns igen på de blågröna bladen med vaxartat överdrag och de stora gula blommorna som sitter lägre än knopparna. Den förväxlas dock ofta med rybs (B. rapa ssp. oleifera), som är en underart av åkerkål (B. rapa). Rybs skiljs genom rent gröna, vanligen glest styvhåriga blad och utslagna blommor som sitter högre än knopparna.

Rapsfält Utbredning. Raps odlas i stora delar av landet och är allmän som ogräs i åkrar, vid gårdar, i vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades år 1662, men den är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Rapsfält Användning. Raps odlas i stor skala för sina oljerika frön, av vilka bland annat framställs rapsolja och margarin. Den är vår viktigaste inhemska oljeväxt, men började odlas storskaligt först efter andra världskriget. Fröna hos raps har en oljehalt på 30-40%. Kålrot (ssp. rapifera) odlas och används som rotfrukt. Innan odling av potatis (Solanum tuberosum) blev vanlig under 1700-talet var kålrötter och rovor viktig basmat. Rova (B. rapa ssp. rapa) är en underart av åkerkål (B. rapa).

Etymologi. Artnamnet napus kommer av grekiskans nape (rova).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Brassica

Mat och krydda
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Rapsat. w. på Gottland, är födande och smaklig: fröen sås i Skåne til Olje-prässning. w. hälst i sandig lera."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/brass/brasnap.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg