Berteroa DC.

Sandvitor

Beskrivning. Fleråriga örter med stjärnhår. Stjälk upprätt, styv, vanligen grenig med uppåtriktade grenar. Blad oskaftade, lansettlika, helbräddade eller otydligt tandade, basalblad ofta bukttandade. Blommor i klasar. Foderblad ej kupiga vid basen. Kronblad vita, nästan till mitten tvåkluvna. Fruktskidor elliptiska, plattade med länge kvarsittande stift, skiljevägg parallell med plattsidorna, fruktskaft ungefär liklångt med skidan.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktnamnet Berteroa hedrar den italienske botanisten Carlo Guiseppe Bertero (1789-1831).

Släktet har fem arter, i Sverige förekommer bara arten sandvita (B. incana).

Familj: Brassicaceae

Art:
sandvita (B. incana)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/berte/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg