Barbarea R. Br.

Gyllen

Beskrivning. Två- eller fleråriga, kala eller något håriga örter. Stjälkar upprätta, kantiga. Rosettblad skaftade, parflikiga med stor ändflik. Stjälkblad oskaftade, hela, tandade eller parflikiga, bladbas med rundade bladöron. Blommor i tät kvast. Foderblad snett uppåtriktade, två av dem med kupad bas. Kronblad gula. Stift med tvåflikigt märke. Fruktskidor långsmala, fyrkantiga med kort spröt, utspärrade eller tryckta mot stjälken. Frön i en rad i varje rum.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktet Barbarea är uppkallat efter den kristna martyren Barbara.

Släktet har 20 arter. I Sverige förekommer de tre arterna sommargyllen (B. vulgaris), strandgyllen (B. stricta) och mellangyllen (B. intermedia). Ytterligare en art, vårgyllen (B. verna), kan påträffas tillfälligt, den skiljs genom att ha betydligt längre fruktskidor, som är lika tjocka som fruktskaftet.

Familj: Brassicaceae

Arter:
mellangyllen (B. intermedia)
sommargyllen (B. vulgaris)
strandgyllen (B. stricta)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/barba/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg