Sommargyllen

Barbarea vulgaris R. Br.

Vetenskapliga synonym: B. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Rchb., B. vulgaris R. Br. ssp. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) M. Loehr (var. arcuata), B. vulgaris R. Br. var. silvestris Fr. (var. vulgaris)
Svenska synonym: vanlig sommargyllen, vanlig vinterkrasse (var. arcuata), bangyllen (var. vulgaris)

Vinterkarse Almindelig Vinterkarse (var. vulgaris), Udspærret Vinterkarse (var. arcuata) Peltokanankaali Garðableikja Winter-cress Echtes Barbarakraut

Sommargyllen Beskrivning. Sommargyllen är en två- eller flerårig ört med upprätt, kantig stjälk som kan bli upp till åtta decimeter hög. Rosettbladen är skaftade, parflikiga med upp till åtta par flikar och stor ändflik. Stjälkbladen är oskaftade med bladöron vid basen, de övre är hela, tandade eller grunt parflikiga. Sommargyllen blommar vanligen i juni med gula blommor som sitter i en tät klase som förlängs i frukt. Kronbladen är klargula och dubbelt så långa som foderbladen. Fruktskidorna är utspärrade, långsmala och fyrkantiga. Sommargyllen I Sverige förekommer två varieteter, vanligast är vanlig sommargyllen (var. arcuata) som oftast är grenig, har utstående fruktskaft, samt kilformig ändflik på rosettbladen. Varieteten bangyllen Sommargyllen (var. vulgaris) är vanligen ogrenad, har snett utåtriktade fruktskaft, tjockare fruktskidor, samt hjärtformig ändflik.
Sommargyllen liknar strandgyllen (B. stricta), men den senare har kortare, ljust gula kronblad och fruktskidor som är tryckta till stjälken. Den tredje arten i släktet, mellangyllen (B. intermedia), skiljs genom parbladiga eller djupt parflikiga övre blad och blekgula blommor.

Sommargyllen

Utbredning. Sommargyllen är vanlig i hela landet på kulturpåverkad mark, till exempel i vägkanter och på ruderatmarker. Varieteten bangyllen (var. vulgaris) är sällsynt och förekommer främst på banvallar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920). Sommargyllen

Användning. Enligt Retzius (1806) odlas den "i de fläste Trägårdar, för at tidigt om wåren hawfa grön Sallat, emedan den står grön under Snön; men längre ut på året blir den för hård". Odling av sommargyllen som grönsak omtalas redan av Linné 1755.

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Barbarea

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Vanliga Vinterkrassen uppträder gerna sällskapligt, icke sällan t. o. m. ganska talrikt, och är rätt prydlig med sina många höggula blommor och glänsande-mörkgröna blad...
...Bladens smak är skarp, men temligen obehaglig. De kunna dock i brist på bättre, såsom goda mot skörbjugg, nyttjas till sallat, särdeles under vintern, emedan växten, om den sås på hösten, bibehåller bladen gröna till och med under snön. Om sommaren äro de för grofva."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/barba/barbvul.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg