Mellangyllen

Barbarea intermedia Boreau

Frynsevinterkarse Randhåret Vinterkarse Medium-flowered Winter-cress Mittleres Barbarakraut

Beskrivning. Mellangyllen är en tvåårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt med flera djupt parflikiga stjälkblad. De basala bladen har tre till fem par flikar. Mellangyllen blommar i maj-juni. Blommorna är blekgula och kronbladen är omkring fem millimeter långa. Fruktskidorna är upprätta och upp till tre centimeter långa.
Mellangyllen ser ut som ett mellanting mellan de två andra arterna i släktet, sommargyllen (B. vulgaris) och strandgyllen (B. stricta), men de båda sistnämnda har hela eller grunt parflikiga övre blad.

Utbredning. Mellangyllen förekommer sällsynt i Sydsverige. Den växer på ruderatmark eller i vägkanter och grustag, ofta på fuktig mark. Första fynduppgift är från Gullbergs gärde, Göteborg och publicerades 1923 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet intermedia kommer av latinets inter (mellan) och medium (mitt), namnet betyder intermediär, mellanstående.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Barbarea

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/barba/barbint.html
Senaste uppdatering: 18 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg