Arabidopsis (DC.) Heynh.

Backtravar

Beskrivning. Ett- eller tvååriga örter. Stjälk upprätt, ogrenad eller med få grenar. Blad med stjärnhår, hela eller tandade, de flesta samlade i basal rosett, stjälkblad få, oskaftade. Foderblad ej kupiga vid basen. Kronblad helt vita eller med gul fläck vid basen, hela, smala, utan tandlika utskott vid basen. Fruktskidor flera gånger längre än breda, nästan trådsmala, trinda eller något tillplattade, ennerviga med kort stift. Fruktskidans skaft kortare än skidan. Frön i en rad i varje rum.
Kromosomtal: 2n=10 (backtrav), 2n=26 (grustrav).

Övrigt. Arterna i släktet backtravar har tidigare inkluderats i andra släkten, nämligen travar (Arabis) och sandtravar (Cardaminopsis) och avgränsningen mot dessa är delvis oklar.

Etymologi. Släktnamnet Arabidopsis kommer av Arabis, som är det vetenskapliga namnet på släktet travar, och -opsis (lik), namnet betyder 'lik Arabis'.

Släktet har drygt 15 arter. I Sverige förekommer de två arterna backtrav (A. thaliana) och grustrav (A. suecica).

Familj: Brassicaceae

Arter:
backtrav (A. thaliana)
grustrav (A. suecica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/arabs/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg