Backtrav

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Vetenskapliga synonym: Arabis thaliana L., Stenophragma thalianum (L.) Celak.

Vårskrinneblom Almindelig Gåsemad Lituruoho Thale Cress Acker-Schmalwand

Backtrav Beskrivning. Backtrav är en ettårig, ganska späd blågrön ört som kan bli omkring tre decimeter hög. Stjälken är kal eller nedtill hårig och ganska sparsamt grenig upptill. De flesta bladen är samlade i en basal rosett, de är ganska små, oskaftade, helbräddade och glest klädda med stjärnhår. Backtrav blommar tidigt efter snösmältningen, ofta redan i april, blommorna är små med vita eller gulvita, smala kronblad som ofta är uppåtriktade. Fruktskidorna är utspärrade och något uppåtböjda, Backtrav de är mycket smala och en aning tillplattade, med ennerviga sidor och kort stift. Efter att den satt frö vissnar växten snabbt men står kvar på växtplatsen som en späd vinterståndare som ändå är lätt att känna igen på de smala utspärrade skidorna.
Backtrav liknar grustrav (A. suecica), men den senare är mer ljusgrön i färgen och har tydligt tandade blad, trinda, ej plattade, skidor, samt vita kronblad med gulaktig bas.

Backtrav

Utbredning. Backtrav förekommer från Skåne till Pite lappmark, men är sällsynt i de nordligaste delarna av sitt utbredningsområde. Den växer på alla slags torra öppna marker, till exempel sandmarker, klippor, torrbackar och vägkanter. Första fynduppgift publicerades år 1745 (Nordstedt 1920).

Backtrav

Övrigt. Backtrav är en av de växter vars genuppsättning är mest undersökt. Arten är en modellorganism som studeras inom den moderna genetiken i syfte att kartlägga hela dess genuppsättning, vilken är den minsta man känner till hos blomväxter.

Etymologi. Artnamnet thaliana hedrar den tyske läkaren Johannes Thal (1542-1583).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Arabidopsis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/arabs/arabtha.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg