Grustrav

Arabidopsis suecica (Fr.) Norrl.

Vetenskapliga synonym: Arabis arenosa (L.) Scop. ssp. suecica (Fr.) Ahlfv., A. suecica Fr., Cardaminopsis suecica (Fr.) Hiitonen, Hylandra suecica (Fr.) A. Löve

Svensk skrinneblom Svensk Gåsemad Ruotsinpitkäpalko

Grustrav Beskrivning. Grustrav är en ljusgrön, lågväxt, ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälken har få blad, är något grenig, och har vid basen en bladrosett. Bladen är lansettlika och tandade i kanten, ibland flikiga men de är inte parflikiga med fria flikar. Grustrav blommar i maj-juni, blommorna är ganska små med vita smala kronblad som är jämnt avsmalnande mot den ofta gula basen. Fruktskidorna är kort skaftade, två till tre centimeter långa och har en otydlig nerv.
Grustrav kan lätt förväxlas med småblommiga exemplar av sandtrav (Cardaminopsis arenosa), men den senare har parflikiga rosettblad med fria nedre flikar, samt bredare kronblad med tydligt smalare bas. Den andra arten i släktet backtravar (Arabidopsis), Grustrav backtrav (A. thaliana), skiljs genom mörkare gröna och helbräddade blad, samt mindre blommor. Grustrav är intermediär mellan sandtrav och backtrav och har uppstått genom hybridisering mellan backtrav och en art ur släktet sandtravar (Cardaminopsis), troligen arten sandtrav.

Blomma och kronblad av grustrav

Utbredning. Grustrav förekommer främst i mellersta och norra Sverige, från Dalarna till Jämtland, där den är ganska vanlig. Den förekommer dock i de flesta landskap men är då oftast sällsynt och mer eller mindre tillfällig. Grustrav växer på grusiga ställen, främst banvallar och gamla järnvägsspår. Första fynduppgift publicerades 1845 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet suecica kommer av latinets Suecia (Sverige) och betyder svensk.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Arabidopsis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/arabs/arabsue.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg