Bestämningsnyckel

Arabis L. - Travar

1. Stjälkblad helbräddade. Kronblad gulvita.
---rockentrav (A. glabra)
1. Stjälkblad tandade. Kronblad vita eller rosa.
---2

2. Kronblad och fruktskidor upprätta.
---3
2. Kronblad utbredda. Fruktskidor utspärrade.
---4

3. Stjälkblad med pillik bas. Fruktskidor knappt en millimeter breda, utan tydliga nerver, insnörda mellan fröna.
---gotlandstrav (A. planisiliqua)
3. Stjälkblad med tvär eller hjärtlik bas. Fruktskidor minst en millimeter breda, med tydlig mittnerv, ej insnörda mellan fröna.
---lundtrav (A. hirsuta)

4. Kal eller gleshårig ört, ej mattbildande. Kronblad vita, omkring sju millimeter långa. Fruktskidor upp till tre och en halv centimeter långa.
---fjälltrav (A. alpina)
4. Filthårig, mattbildande ört. Kronblad vita eller rosa, vanligen mer än en centimeter långa. Fruktskidor fyra till sju centimeter långa.
---fagertrav (A. caucasica)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/arabi/nyckel.html
Senaste uppdatering: 16 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg