Fagertrav

Arabis caucasica Willd. ex Schltdl.

Vetenskapliga synonym: A. albida Steven ex Jacq., A. alpina L. ssp. caucasica (Willd. ex Schltdl.) Briq.

Hageskrinneblom Hvid Kalkkarse Kaukasianpitkäpalko Garden Arabis Garten-Gänsekresse

Fagertrav Beskrivning. Fagertrav är en flerårig, tätt gråhårig ört som kan bli nästan fyra decimeter hög och som ofta växer i mattor. Bladen är ovala till äggrunda och grovt bukttandade. Stjälkbladen har pilformad bas som är stjälkomfattande, rosettbladen Fagertrav är långskaftade. Fagertrav blommar vanligen i maj. Blommorna är vita eller ibland rosa hos odlade former. Kronbladen är vanligen mer än en centimeter långa. Fruktskidorna är fyra till sju centimeter långa och sitter utspärrade. Fagertrav Fagertrav liknar den nordliga arten fjälltrav (A. alpina), men den senare växer inte i mattor, är kal eller glest stjärnhårig, har kortskaftade basalblad, mindre blommor och kortare fruktskidor.

Fagertrav

Utbredning. Fagertrav är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad. Första fynduppgift som förvildad publicerades 1901 (Hylander 1971).

Användning. Fagertrav odlas som prydnadsväxt i stenpartier.

Etymologi. Artnamnet caucasica betyder 'från Kaukasus'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Arabis

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/arabi/arabcau.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg