Bildgalleri

Löktrav - Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande


Löktrav

Löktrav

Löktrav

Vinterståndare av
löktrav

Basalt blad

Löktrav

Löktrav

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/allia/allipet2.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg