Löktrav

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

Vetenskapliga synonym: A. officinalis Andrz. ex M. Bieb., Erysimum alliaria L.
Svenska synonym: vitlöksört

Laukurt Løgkarse Litulaukka Garlic Mustard, Jack-by-the-Hedge Knoblauchsrauke

Löktrav

Beskrivning. Löktrav är en tvåårig ört som kan bli omkring en meter hög. Stjälken är upprätt, vanligen ogrenad och mångbladig. Bladen är stora och skaftade med rundat hjärtlik bladskiva som har naggad till grovt tandad kant. Löktrav blommar i maj-juni med Löktrav vita blommor. Fruktskidorna sitter på ganska korta skaft och är långsmala, oftast omkring en halv decimeter långa. Skidan är fyrkantig och varje halva innehåller bara en rad med frön.
Löktrav är lätt att känna igen på sina stora hjärtlika, skaftade blad och vita blommor. Hela örten luktar svagt av vitlök, krossade blad och även roten är starkt doftande. Den kan knappast förväxlas med andra arter.

Löktrav

Utbredning. Löktrav är traktvis ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer oftast på skuggig mark, i lundar, busksnår och trädgårdar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Löktrav

Användning. Löktrav var förr officinell och salufördes som Alliariæ herba, den användes bland annat mot andtäppa och som urindrivande medel. Enligt Retzius (1806) har den också använts som grönsak och han skriver att man "nyttjar den på en del ställen i Grönkål om wåren, och äfwen på såser, fast mera förr än nu".

Etymologi. Artnamnet petiolata betyder 'med bladskaft'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Alliaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Örten har hwitlöks lukt och smak: inw. drifwer urin och tjenar mot andtäppa: utw. mot kallbrand. Sätter hwitlöks smak på mjölken, då koerne äta örten."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/allia/allipet.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg