Boraginaceae

Strävbladiga växter

Beskrivning. Ett- till fleråriga, vanligen strävhåriga örter. Stjälk nedliggande, uppstigande eller upprätt. Blad strödda eller sällan motsatta i övre delen, skaftade eller oskaftade, enkla, strävt håriga eller sällan kala, kant helbräddad eller sällan grunt tandad; stipler saknas. Blommor tvåkönade, femtaliga, vanligen i ensidiga knippen, sällan ensamma, blomställning ofta karaktäristiskt hoprullad i knoppstadiet. Foder femflikat, sällan tvåläppigt i frukt. Krona sambladig, klock-, tratt- fat- eller skållik, vanligen blå, violett eller rosa, sällan gul eller vit, ofta färgväxlande; kronpip ibland med fjäll, knölar eller hår i mynningen; kronbräm femflikat. Ståndare fem, fästa i kronan och utskjutande eller inneslutna i densamma. Stift ett, märken ett eller sällan två. Fruktämne översittande. Frukt en fyrdelad klyvfrukt. Delfrukter släta, knottriga eller sällan taggiga, med eller utan köttigt bihang.

Övrigt. Familjen kallas ibland förgätmigejväxter.

Familjen har 154 släkten och 2500 arter. I Sverige finns 15 släkten och omkring 30 arter. Det största släktet är förgätmigejer (Myosotis) med nio arter. Andra välkända strävbladiga växter är till exempel blåeld (Echium vulgare), hundtunga (Cynoglossum officinale), ostronört (Mertensia maritima), oxtunga (Anchusa officinalis), paddfot (Asperugo procumbens), sminkrot (Lithospermum arvense), lungörter (Pulmonaria) och vallörter (Symphytum).
Många av arterna odlas och en del av dessa förekommer ibland förvildade, till exempel gurkört (Borago officinalis), kaukasisk förgätmigej (Brunnera macrophylla), ormöga (Omphalodes verna), lammtunga (O. linifolia), stor vaxblomma (Cerinthe major) och liten vaxblomma (C. minor). Som prydnadsväxter odlas också profetblomma (Arnebia pulchra) och heliotroper (Heliotropium).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Amsinckia - gullörter
Anchusa - oxtungor
Asperugo - paddfötter
Borago - gurkörter
Cynoglossum - hundtungor
Echium - snokörter
Lappula - piggfrön
Lithospermum - stenfrön
Mertensia - fjärvor
Myosotis - förgätmigejer
Nonea - nonneor
Omphalodes - lammtungor
Pentaglottis - hästtungor
Pulmonaria - lungörter
Symphytum - vallörter

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 augusti 2017
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg